Välkommen till Explosiv Utbildning!

Explosiv Utbildning erbjuder sprängkurser och säkerhetsrådgivning.

Ulf Jonsson
070-600 99 85

Bengt Sjöström
070-319 11 43

Säkerhetsrådgivning

Erbjuder säkerhetsrådgivning av farligt gods

ADR-utbildning

info om adr-kurser

Sprängteknik

info om sprängteknik