Välkommen till Explosiv Utbildning!

Säkerhetsrådgivning

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning av farligt gods.
Kontakta Bengt Sjöström

Rådet för Sprängteknisk Utbildning – RfSU

Våra kurser är godkända av RfSU.
Våra kursledare är certifierade av RfSU.

Sprängteknik

Vi erbjuder alla typer av kurser i sprängteknik, Sprängkort A, B, Föreståndare o.s.v.