Information om Krut och Gasgenererade patroner

SPRÄNGKORTET – Kompetensbevis för sprängning, väl förankrat i samhället.

Sprängteknisk utbildning har förekommit i Sverige sedan 1932. På 70- talet ville myndigheter och bransch förbättra kvaliteten på utbildningen som då enbart skedde av Sveriges då enda sprängämnesleverantör. Arbetarskyddsstyrelsen gav då ut en särskild föreskrift 1976:1 om hur man önskade kompetensen och säkerheten i arbetet dokumenterat med ett Sprängkort och med läroplaner fastlagda av Skolöverstyrelsen. Samtidigt etablerade branschen tillsammans med myndigheterna Rådet för Sprängteknisk Utbildning för att där kunna mötas och diskutera hur den sprängtekniska utbildningen skulle utformas för att erhålla bästa kvalitet och säkerhet vid sprängarbeten.

Allt sedan dess har Rådet arbetat fram en gedigna utbildningar, dokumenterade med Sprängkortet, helt förankrat och uppskattat hos hela den samlade branschen omfattande myndigheter, fackliga organisationer, branschföretag, utbildare och kursdeltagare.

Sprängkortet är förvisso inget ”körkort” då det utfärdas av utbildarna och inga myndigheter men väl etablerat i samhället under 40 år och det säkraste sättet att garantera en likvärdig och gedigen utbildning för de som har att utföra ett mycket svårt och riskfyllt yrke på bästa och säkraste sätt. I senaste upplagan av föreskrifterna om sprängarbete AFS 2007:1 anges Sprängkortet som ett dokument man anger som lämplig redovisning av kompetens och utbildning. Här redovisas också Rådet för Sprängteknisk Utbildning som den organisation som granskar och godkänner kursledare.