Explosiv Utbildning

Vi utbildar inom berg- och sprängteknik

Senaste nytt

Arbetsmiljöverket släpper remiss på ny Sprängföreskrift

Den Remiss (Sprängarbete) som publicerats innehåller ändringar i §1,§6 och §7 samt att de tagit bort §34 och §35 samt lagt till paragraf 44.
Detta innebär att ändringen i
§1 Arbetsmiljöverket tar bort untantagen för krut och gasgenererade verktyg och jämnställer det med sprängning och därför tas §34 och 35 bort.
§6 Arbetsmiljöverket ändrar utbildningen så att A och B kort försvinner och delar upp utbildningen i ett grundblock sedan olika block beronde vilka typer av sprängarbeten som skall utföras.
§7 Arbetsmiljöverket skärper kraven på praktik och intygade av den samt innehav av sprängkort. Där lägger dom ett sanktionsavgift på 50.000kr om man saknar sprängkort på arbetsplatsen för varje sprängarbas.
§44 Här är det stödet för sanktions avgifter
Tanken är att dessa föreskrifter ska gälla från 2019-06-01 och de som har ett giltigt sprängkort som utfärdades före 2019-06-01 som gäller får ha det 10år sedan det utfärdades.

Läs fler nyheter

Våra kurser

Kursbeskrivning och kurstillfällen

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2007:1 “Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser. MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)

48 lektioner à 45 min 13.500 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 35 Skellefteå, 27-31 Augusti

Vecka 36 Stockholm, 03-07 September

Vecka 40 Skellefteå 01-05 Oktober

Vecka 41 Stockholm 08-12 Oktober

Vecka 46 Stockholm 12-16 November

Vecka 50 Stockholm 10-14 December

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

24 lektioner à 45 min 9.600 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 35 Skellefteå, 28-30 Augusti

Vecka 36 Stockholm, 04-06 September

Vecka 40 Skellefteå 02-04 Oktober

Vecka 41 Stockholm 09-11 Oktober

Vecka 46 Stockholm 13-15 November

Vecka 50 Stockholm 11-13 December

Sprängteknik för Ovanjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.
Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

40 lektioner à 45 min 12.800 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 42 Stockholm, 15-18 Oktober

Sprängteknik för Underjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.
40 lektioner à 45 min 12.800 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 36 Skellefteå, 3-6 Sept

Sprängteknik för sprängarbetsledare – Kursbeskrivning

Kursen är primärt öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.
40 lektioner à 45 min 12.800 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 34 Lönsboda 10-13 Augusti

Obestämd vecka, Gällivare

Vecka 37 Skellefteå, 24-27 September

Vecka 47 Stockholm 19-22 November

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd – Kursbeskrivning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.
Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

16 lektioner à 45 min 7.000 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 35 Skellefteå, 28-29 Augusti

Vecka 36 Stockholm, 04-05 September

Vecka 40 Skellefteå 02-03 Oktober

Vecka 41 Stockholm 09-10 Oktober

Vecka 46 Stockholm 13-14 November

Vecka 50 Stockholm 11-12 December

Grundkurs för sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Grundkurs för sprängning med sprängklämman Safe­ T-­Cut och linsskarvar.
Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.
Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

24 lektioner à 45 min 9.600 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Vi kan även erbjuda bland annat kurser för:
Lavinsprängning
Fisksprängning i forskningssyfte
Sprängning för kyrkogårdsvaktmästare
Seismisk provsprängning
Sprängning med krutpatroner (P2)
Andra sprängningar av mindre komplicerat slag
Omfattning och pris beroende på kurstyp. Kontakta Ulf 070-600 99 85

Våren 2019

Hösten 2018

Safe T-Cut – Vecka 34 Örnsköldsvik 20-22 Augusti

Safe T-Cut – Vecka 37 Skellefteå 11-13 September

Safe T-Cut – Vecka 45 Stockholm 07-09 November

Förnyelse av sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Safe T-Cut – 16 lektioner à 45 min, 6.800 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2019

Hösten 2018

Safe T-Cut – Vecka 37 Skellefteå 10 September (1 Dag)

Safe T-Cut – Vecka 45 Stockholm 05-06 November

Borrkurs för bergborrning – Kursbeskrivning

Beskrivning kommer.

Våren 2019

Hösten 2018

Tillverkningsföreståndare för mobila enheter – Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.
Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
Riskbedömningar och förebyggande arbete.
Explosivämnen och tändämnes livslängd.
Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
Samförvaring, mängder, transporter m.m.
Praktiska övningar.

Våren 2019

Hösten 2018

Vecka 44 Skellefteå 29 Oktober – 1 September

Vecka 49 Skellefteå 03-06 December

Anmälningsformulär – Klicka här

Blastmanager

Planering och dokumentation - för bergsprängare

Nu startar vi på Explosiv Utbildning som exklusiv  svenska representant för försäljning och support av BlasManager systemet. Hemsida och alla programvaror översätts för tillfället till svenska tillsammans med all anpassningar för att stödja svensk lagstiftning. Närmast hittar du oss på mässan Borr och Spräng 2018.

Besök BlastManager.se