Explosiv Utbildning

Vi utbildar inom berg- och sprängteknik

[/row] [/row]

Våra kurser

Kursbeskrivning och kurstillfällen

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 “Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser. MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)

48 lektioner à 45 min, 14.000kr. Från 2021-01-01 14.600kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Vecka 5 Gällivare 1-5 Februari

Vecka 6 Skellefteå 8-12 Februari

Vecka 9 Lönsboda 1-5 Mars

Vecka 12 Stockholm 22-26 Mars

vecka 15 Östersund 12- 16 April

Vecka 17 Skellefteå 26-30 April

Vecka 18 Stockholm 3-7 Maj

Vecka 20 Göteborg 17-27 Maj

Hösten 2020

Vecka 34 Lönsboda 17-21 Augusti

Vecka 35 Skellefteå 24-28 Augusti

Vecka 38 Östersund 14-18 September

Vecka 39 Stockholm 21-25 September

Vecka 43 Skellefteå 19-23 Oktober

Vecka 48 Göteborg 23-27 November

Vecka 49 Skellefteå 30Nov – 4Dec

Vecka 50 Stockholm 7-11 December

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

24 lektioner à 45 min, 10.000kr. Från 2021-01-01 10.500kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Vecka 5 Gällivare 2-4 Februari

Vecka 6 Skellefteå 9-11 Februari

Vecka 9 Lönsboda 2-4 Mars

Vecka 12 Stockholm 23-25 Mars

vecka 15 Östersund 13-15 April

Vecka 17 Skellefteå 27-29 April

Vecka 18 Stockholm 4-6Maj

Vecka 20 Göteborg 18-20 Maj

Hösten 2020

Vecka 34 Lönsboda 11-13 Augusti

Vecka 35 Skellefteå 25-27 Augusti

Vecka 38 Östersund 15-17 September

Vecka 39 Stockholm 22-24 September

Vecka 43 Skellefteå 20-22 Oktober

Vecka 48 Göteborg 24-26 November

Vecka 49 Skellefteå 1-3 December

Vecka 50 Stockholm 8-10 December

Sprängteknik för Ovanjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.
Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Planering kommer snart

Hösten 2020

Vecka 41 Stockholm 5-8 Oktober

Sprängteknik för Underjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Hösten 2020

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Sprängteknik för sprängarbetsledare – Kursbeskrivning

Kursen är primärt öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Planering kommer snart

Hösten 2020

Vecka 46 Stockholm 9-12 November

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd – Kursbeskrivning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.
Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

16 lektioner à 45 min 7.000 kr Från 2021-01-01 7.500kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2021

Vecka 5 Gällivare 2-3Februari

Vecka 6 Skellefteå 9-10 Februari

Vecka 9 Lönsboda 2-3 Mars

Vecka 12 Stockholm 23-24 Mars

vecka 15 Östersund 13-14 April

Vecka 17 Skellefteå 27-28 April

Vecka 18 Stockholm 4-5 Maj

Vecka 20 Göteborg 18-19 Maj

Hösten 2020

Vecka 33 Lönsboda 11-12 Augusti

Vecka 34 Göteborg 18-19 Augusti

Vecka 35 Skellefteå 25-26 Augusti

Vecka 38 Östersund 15-16 September

Vecka 39 Stockholm 22-23 September

Vecka 43 Skellefteå 20-21 Oktober

Vecka 48 Göteborg 24-25 November

Vecka 49 Skellefteå 1-2 December

Vecka 50 Stockholm 8-9 December

Sprängkort klass B – Safe T-Cut – Kursbeskrivning

Grundkurs för sprängning med sprängklämman Safe­ T-­Cut och linsskarvar.
Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.
Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

24 lektioner à 45 min, 10.000kr. Från 2021-01-01 10.500kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Vi kan även erbjuda bland annat kurser för:
Lavinsprängning
Fisksprängning i forskningssyfte
Sprängning för kyrkogårdsvaktmästare
Seismisk provsprängning
Sprängning med krutpatroner (P2)
Andra sprängningar av mindre komplicerat slag
Omfattning och pris beroende på kurstyp. Kontakta Ulf 070-600 99 85

Våren 2021

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2020

– På beställning. Kontakta oss.

Förnyelse av sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Safe T-Cut – 16 lektioner à 45 min, 7.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Förnyelse av andra typer av B-Kort kan även göras samtidigt som en A-Repetition. Då läser man samma som A-förnyare, men skriver sitt B-prov. Kontakta oss för mer information.

Våren 2021

– Inga planerade tillfällen, men man kan genomföra denna under en repetition av Sprängkort klass A.

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2020

– Inga planerade tillfällen, men man kan genomföra denna under en repetition av Sprängkort klass A.

– På beställning. Kontakta oss.

Borrkurs för bergborrning – Kursbeskrivning

Beskrivning kommer.

Våren 2021

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2020

– På beställning. Kontakta oss.

Tillverkningsföreståndare för mobila enheter – Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.
Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
Riskbedömningar och förebyggande arbete.
Explosivämnen och tändämnes livslängd.
Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
Samförvaring, mängder, transporter m.m.
Praktiska övningar.

Pris 16.000kr

Våren 2021

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2020

V 47 Skellefteå 16-19 November

Anmälningsformulär – Klicka här

Senaste nytt

Nu håller vi utbildningar igen!

Vi har startat om igen och håller kraven höga när det gäller Covid-19, för att deltaga skall du vara frisk och vi har större lokaler så vi kan hålla avstånd.

Det är viktigt att vi håller hygien och vi har handsprit hela tiden tillgängligt.

Ring gärna mig så får ni mera information hur vi hanterar detta.

Framflyttning av planerade kurser pga Covid-19

Vi har bestämt oss för att skjuta upp alla planerade kurstillfällen med start innan den sista april på framtiden.
För att inte riskera vår eller er hälsa och minimera att vi bidrar till smittspridning så skjuter vi upp alla kurser som var planerat att utföras innan sista april, till ett senare datum.

Vidare information om möjliga kurstillfällen läggs ut när vi har mer information och myndigheternas rekommendationer kan uppfyllas.

Alla som har bokat påverkade kurser kommer att få individuella mailutskick.

Läs fler nyheter

Nyheter i korthet

Planering och dokumentation - för bergsprängare

Framflyttning av alla kurser fram till och med tidigast sista april, pga corona utbrottet