Explosiv Utbildning

Vi utbildar inom berg- och sprängteknik

[/row] [/row]

Våra kurser

Kursbeskrivning och kurstillfällen

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 “Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser. MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)

48 lektioner à 45 min, 14.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Vecka 03 Stockholm 13-17 Januari

Vecka 08 Skellefteå

Vecka 12 Lönsboda

Vecka 17 Östersund

Vecka 20 Stockholm

Vecka 22 Skellefteå

Fler datum kan anslås senare.

Hösten 2019

Vecka 33 Stockholm 12-16 Augusti

Vecka 34 Skellefteå 19-23 Augusti

Vecka 37 Skellefteå 9-13 September

Vecka 38 Stockholm 16-20 September

Vecka 44 Stockholm 28 Oktober – 1 November –Inställd-

Vecka 45 Lönsboda 4-8 November

Vecka 47 Östersund 18-22 November

Vecka 50 Skellefteå 9-13 December

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

24 lektioner à 45 min, 10.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Vecka 03 Stockholm 14-16 Januari

Övriga datum anslås senare.

Hösten 2019

Vecka 33 Stockholm 13-15 Augusti

Vecka 34 Skellefteå 20-22 Augusti

Vecka 37 Skellefteå 10-12 September

Vecka 38 Stockholm 17-19 September

Vecka 44 Stockholm 29-31 Oktober –Inställd-

Vecka 45 Lönsboda 5-7 November

Vecka 47 Östersund 19-21 November

Vecka 50 Skellefteå 10-12 December

Sprängteknik för Ovanjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.
Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Vecka 15 Stockholm

Hösten 2019

Vecka 40 Stockholm 30 September – 3 Oktober Nytt datum!

Sprängteknik för Underjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Hösten 2019

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Sprängteknik för sprängarbetsledare – Kursbeskrivning

Kursen är primärt öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

40 lektioner à 45 min, 13.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Vecka 19 Stockholm

Hösten 2019

Vecka 49 Stockholm 2-5 December -Få platser kvar-

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd – Kursbeskrivning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.
Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

16 lektioner à 45 min 7.000 kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2020

Anslås senare.

Hösten 2019

Vecka 33 Stockholm 13-14 Augusti

Vecka 34 Skellefteå 20-21 Augusti

Vecka 37 Skellefteå 10-11 September

Vecka 38 Stockholm 17-18 September

Vecka 44 Stockholm 29-30 Oktober –Inställd-

Vecka 45 Lönsboda 5-6 November

Vecka 47 Östersund 19-20 November

Sprängkort klass B – Safe T-Cut – Kursbeskrivning

Grundkurs för sprängning med sprängklämman Safe­ T-­Cut och linsskarvar.
Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.
Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

24 lektioner à 45 min, 10.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Vi kan även erbjuda bland annat kurser för:
Lavinsprängning
Fisksprängning i forskningssyfte
Sprängning för kyrkogårdsvaktmästare
Seismisk provsprängning
Sprängning med krutpatroner (P2)
Andra sprängningar av mindre komplicerat slag
Omfattning och pris beroende på kurstyp. Kontakta Ulf 070-600 99 85

Våren 2020

Anslås senare.

Hösten 2018

Lavinsprängning – Vecka 48 Östersund 25-27 November

Förnyelse av sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Safe T-Cut – 16 lektioner à 45 min, 7.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Förnyelse av andra typer av B-Kort kan även göras samtidigt som en A-Repetition. Då läser man samma som A-förnyare, men skriver sitt B-prov. Kontakta oss för mer information.

Våren 2020

Inga planerade tillfällen, men man kan genomföra denna under en repetition av Sprängkort klass A.

Hösten 2018

Inga planerade tillfällen, men man kan genomföra denna under en repetition av Sprängkort klass A.

Borrkurs för bergborrning – Kursbeskrivning

Beskrivning kommer.

Våren 2020

På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2019

På beställning. Kontakta oss.

Tillverkningsföreståndare för mobila enheter – Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.
Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
Riskbedömningar och förebyggande arbete.
Explosivämnen och tändämnes livslängd.
Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
Samförvaring, mängder, transporter m.m.
Praktiska övningar.

Våren 2020

– På beställning

Hösten 2019

Vecka 44 Skellefteå – 28-31 Oktober – OBS NYTT DATUM

– På beställning

Anmälningsformulär – Klicka här

Senaste nytt

Utbildning för finskt sprängkort

Explosiv Utbildning fick uppdraget att utbilda 8 svenska sprängare för finskt sprängkort.
Grundkursen för ”Äldre laddare” omfattar minst 224 lektioner. Om sökande har arbetserfarenhet eller annan erfarenhet som kan räknas till godo kan kursen vara kortare, men omfattar alltid minst 164 timmar. Kursens längd bestäms i enlighet med sökandes arbets- eller annan erfarenhet. Man kan kort säga att Finland har högre krav på sprängare än Sverige.
Vi satt samman ett utbildningspaket för dessa så dom ska matcha de finska kraven för nivån ”Äldre laddare”.
Den 14 september kunde dessa sprängare avlägga provet eller ”förhöret” som dom säger i Finland. En certifierad finsk provförrättare kontrollerade ID och sedan fick dom 4timmar provtid. Dom är dock inte klara för det, dom måste även klara läkarundersökning samt säkerhetskontroll av finska Säpo innan dom får ut sina Kompetensbrev för äldre laddare (sprängkort).
Vi på Explosiv Utbildning tackar för ett spännande uppdrag och önskar dem lycka till med projekten i Finland.

Läs fler nyheter

Nyheter i korthet

Planering och dokumentation - för bergsprängare

Flyttad Ovanjordskurs v35–> v40

Flyttad Arbetsledarkurs v40 –> v49

Flyttad Tillverkningsföreståndare till v44