Riskbedömningar

Nu kan vi hjälpa er med riskbedömningar för hantering och lagring av explosiva ämnen i samband med tillståndsansökningar.

Kontakta Leif Thorin för information.

leif@explosivutbildning.se