Nyheter

2024

En självklarhet att delta

2023-Juli

Safety-Cut utbildning planerad för vecka 37.

Se under Våra kurser – explosivutbildning.se

2023 – Juni

Ny ägare och ansvarig för Explosiv utbildning AB.

Leif Thorin har från den 1:a juni tagit över verksamheten inom Explosiv Utbildning då Ulf har beslutat sig för att trappa ned.

Leif har en lång erfarenhet som utbildare och erfarenhet från arbetssäkerhet och explosiva ämnen.

Så nu planeras höstens kurser för fullt och uppdateringar sker löpande.

2021- Juli

Godkänd Ackrediterad utbildare

Explosiv utbildning har blivit godkända utbildare av Svenska Bergteknikföreningen.

Även att utbildare bedöms som lämplig för att utbilda inom kvalifikationen sprängarbas-sprängkort klass A.

2020- Augusti

Nu håller vi utbildningar igen!

Vi har startat om igen och håller kraven höga när det gäller Covid-19, vi uppfyller myndigheternas krav och du ska vara frisk för kunna deltaga.

Vi har nu större lokaler så vi kan hålla trygga avstånd.

Kurserna genomförs tillsvidare med max 7st deltagare.

Det är viktigt att vi håller hygien och tvättar händerna samt att  vi har handsprit hela tiden tillgängligt och delar ut andningsskydd.

Ring gärna mig så får ni mera information hur vi hanterar detta.

2020 – Mars
Framflyttning av planerade kurser pga Covid-19

Vi har bestämt oss för att skjuta upp alla planerade kurstillfällen med start innan den sista april på framtiden.
För att inte riskera vår eller er hälsa och minimera att vi bidrar till smittspridning så skjuter vi upp alla kurser som var planerat att utföras innan sista april, till ett senare datum.

Vidare information om möjliga kurstillfällen läggs ut när vi har mer information och myndigheternas rekommendationer kan uppfyllas.

Alla som har bokat påverkade kurser kommer att få individuella mailutskick.

2019 – April
Ny utbildning för Sprängarbetsledare med inriktning mot P2-produkter

Vi har tagit fram och genomfört en utbildning för användare av P2 som redan har Sprängkort Klass A, men även vill använda dessa produkter i detaljplan, utan att vara begränsade av laddmängder och begränsningar i tändplanen. Kursen genomfördes vecka 14 i Farsta. Nu väntar vi på svar på de tillståndsansökningar deltagarna lämnat in till polismyndigheten.

Vidare information och möjliga kurstillfällen läggs ut senare.

2018 – September & 2019 Mars
Utbildning av svenska sprängare för finskt sprängkort

Explosiv Utbildning fick uppdraget att utbilda 8 svenska sprängare för finskt sprängkort,
Grundkursen för ”Äldre laddare” omfattar minst 224 lektioner. Om sökande har arbetserfarenhet eller annan erfarenhet som kan räknas till godo kan kursen vara kortare, men omfattar alltid minst 164 timmar. Kursens längd bestäms i enlighet med sökandes arbets- eller annan erfarenhet. Man kan kort säga att Finland har högre krav på sprängare än Sverige.
Vi satt samman ett utbildningspaket för dessa så dom ska matcha de finska kraven för nivån ”Äldre laddare”.
Den 14 september kunde dessa sprängare avlägga provet eller ”förhöret” som dom säger i Finland. En certifierad finsk provförrättare kontrollerade ID och sedan fick dom 4timmar provtid. Dom är dock inte klara för det, dom måste även klara läkarundersökning samt säkerhetskontroll av finska Säpo innan dom får ut sina Kompetensbrev för äldre laddare (sprängkort).
Vi på Explosiv Utbildning tackar för ett spännande uppdrag och önskar dem lycka till med projekten i Finland.

2018 – April
Borr och Spräng 2018

Träffa oss från Explosiv Utbildning både som utbildare, men även som återförsäljare av Blastmanagers programvara för sprängplanering och dokumenthantering.

Vi kommer att demonstrera Blastmanager, och hur den kan hjälpa er att få ordning på tillvaron som bergsprängare.

www.bef.nu/borrochsprang

Nu uppdaterar vi hemsidan till att bli bättre visad i mobila enheter, samt fler smarta funktioner.

Under tiden så kanske inte allt fungerar som det är tänkt. Vi ber om ursäkt för detta och hänvisar under tiden till våra telefoner, 0706009985 eller 0706202274.

2018 – Januari
Sprängkortet, nu i plånboksformat

Explosiv Utbildning kommer från första kurstillfället 2018 att trycka sprängkorten i ett mindre format, plastkort i kreditkortsstorlek.
Mer information till Myndigheter och andra som vill tolka vad som står på det nya korten ges på begäran.


Nyheter från 2017:
Ansökan om yrkeskvalificering för sprängarbasar från annat EU/EES-land

Sprängarbasen ansvarar för att arbetet sker yrkesmässigt och att de som arbetar i sprängarlaget får de instruktioner som behövs, samt för att explosiva varor och utrustning hanteras och förvaras rätt.
Sprängarbasen utses av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att sprängarbasen har rätt utbildning och tillstånd.

Så ansöker du

Du som har kvalifikationer som ansvarig vid sprängningsarbeten från annat EU/EES-land ska skicka in en ansökan med intyg på utbildning och praktisk erfarenhet till Arbetsmiljöverket via e-post till arbetsmiljoverket@av.se
Explosivutbildning  och BEF har fått förtroendet från arbetsmiljöverket att certifiera utländska sprängarbasar i Sverige

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetsmiljöverket

Ny utbildning för du som jobbar med krutbaserade verktyg

Explosiv utbildning och Etken Teknologi startar 2017 en utbildningssatsning riktad till dig som har ett spräckkort eller en P2-utbildning och arbetar med pyrotekniska stenspräckningspatroner i berg eller sten. Utbildningen erbjuder en fullständig grundkurs i sprängteknik som berättigar till sprängkort klass A till dig som arbetar med krut- eller gasgenererande patroner