Nyheter

2018 – September
Utbildning av svenska sprängare för finskt sprängkort

Explosiv Utbildning fick uppdraget att utbilda 8 svenska sprängare för finskt sprängkort,
Grundkursen för ”Äldre laddare” omfattar minst 224 lektioner. Om sökande har arbetserfarenhet eller annan erfarenhet som kan räknas till godo kan kursen vara kortare, men omfattar alltid minst 164 timmar. Kursens längd bestäms i enlighet med sökandes arbets- eller annan erfarenhet. Man kan kort säga att Finland har högre krav på sprängare än Sverige.
Vi satt samman ett utbildningspaket för dessa så dom ska matcha de finska kraven för nivån ”Äldre laddare”.
Den 14 september kunde dessa sprängare avlägga provet eller ”förhöret” som dom säger i Finland. En certifierad finsk provförrättare kontrollerade ID och sedan fick dom 4timmar provtid. Dom är dock inte klara för det, dom måste även klara läkarundersökning samt säkerhetskontroll av finska Säpo innan dom får ut sina Kompetensbrev för äldre laddare (sprängkort).
Vi på Explosiv Utbildning tackar för ett spännande uppdrag och önskar dem lycka till med projekten i Finland.

2018 – Maj – Uppdaterad December
Arbetsmiljöverket kommer med en ny Sprängföreskrift 2018:11

Den Remiss (Sprängarbete) som publicerats nya föreskriften innehåller ändringar i §1,§6 och §7 samt att de tagit bort §34 och §35 samt lagt till paragraf 44.
Detta innebär att ändringen i
§1 Arbetsmiljöverket tar bort undantagen för krut och gasgenererade verktyg och jämställer det med sprängning och därför tas §34 och 35 bort.
§6 Arbetsmiljöverket ändrar utbildningen så att A och B kort försvinner och delar upp utbildningen i ett grundblock sedan olika block beronde vilka typer av sprängarbeten som skall utföras. i allmänna råden gällande tolkning av (motsvarande) A respektive B behörighet.
§7 Arbetsmiljöverket ändrar lite ordalydelse, till att vara mera generella, gällande lämpliga utbildningar. skärper kraven på praktik och intygade av den samt innehav av sprängkort.Där lägger dom ett sanktionsavgift på 50.000kr om man saknar sprängkort på arbetsplatsen för varje sprängarbas.
§44 Här är det stödet för sanktions avgifter
Tanken är att dessa föreskrifter ska gälla från 2019-06-01 och de som har ett giltigt sprängkort som utfärdades före 2019-06-01 som gäller får ha det 10år sedan det utfärdades.

Sammanfattningsvis så blir det inte några större förändringar förutom att nu gäller sprängföreskriften lika för alla som använder explosiva varor, inga undantag för vissa produkttyper alltså.

2018 – April
Borr och Spräng 2018

Träffa oss från Explosiv Utbildning både som utbildare, men även som återförsäljare av Blastmanagers programvara för sprängplanering och dokumenthantering.

Vi kommer att demonstrera Blastmanager, och hur den kan hjälpa er att få ordning på tillvaron som bergsprängare.

www.bef.nu/borrochsprang

Nu uppdaterar vi hemsidan till att bli bättre visad i mobila enheter, samt fler smarta funktioner.

Under tiden så kanske inte allt fungerar som det är tänkt. Vi ber om ursäkt för detta och hänvisar under tiden till våra telefoner, 0706009985 eller 0706202274.

2018 – Januari
Sprängkortet, nu i plånboksformat

Explosiv Utbildning kommer från första kurstillfället 2018 att trycka sprängkorten i ett mindre format, plastkort i kreditkortsstorlek.
Mer information till Myndigheter och andra som vill tolka vad som står på det nya korten ges på begäran.


Nyheter från 2017:
Ansökan om yrkeskvalificering för sprängarbasar från annat EU/EES-land

Sprängarbasen ansvarar för att arbetet sker yrkesmässigt och att de som arbetar i sprängarlaget får de instruktioner som behövs, samt för att explosiva varor och utrustning hanteras och förvaras rätt.
Sprängarbasen utses av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att sprängarbasen har rätt utbildning och tillstånd.

Så ansöker du

Du som har kvalifikationer som ansvarig vid sprängningsarbeten från annat EU/EES-land ska skicka in en ansökan med intyg på utbildning och praktisk erfarenhet till Arbetsmiljöverket via e-post till arbetsmiljoverket@av.se
Explosivutbildning  och BEF har fått förtroendet från arbetsmiljöverket att certifiera utländska sprängarbasar i Sverige

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetsmiljöverket

Ny utbildning för du som jobbar med krutbaserade verktyg

Explosiv utbildning och Etken Teknologi startar 2017 en utbildningssatsning riktad till dig som har ett spräckkort eller en P2-utbildning och arbetar med pyrotekniska stenspräckningspatroner i berg eller sten. Utbildningen erbjuder en fullständig grundkurs i sprängteknik som berättigar till sprängkort klass A till dig som arbetar med krut- eller gasgenererande patroner