Våra kurser

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller av Bergteknikföreningen. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.

Kursen ger också kompetens för Föreståndare förvaring samt ADR 1.3.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)

Pris från 2024-01-01 16.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Hösten 2024

V36 Karlstad 2 – 6 september

V40 Skellefteå   30 sept – 4 oktober

V43 Gyttorp  21-25 Oktober

V46  Stockholm 11-15 November

V49 Skellefteå  2-6 December

Våren 2024

V6 Uddevalla Datum 5/2 – 9/2

V9 Gyttorp Datum 26/2 – 1/3

V10  Lönsboda 4-8 mars

V12 Östersund 18-22 Mars

V15 Stockholm 8-12 April

V17 Skellefteå 22-26 April

V22 Stockholm 27-31 Maj

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 5år och måste innan dess förnyas genom en förnyelsekurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

Kursen ger också kompetens för Föreståndare förvaring samt ADR 1.3.

Pris från 2024-01-01 12.000kr

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Hösten 2024

V36 Karlstad 3 – 5 september

V40 Skellefteå  1-3 oktober

V43 Gyttorp  22-24 Oktober

V46  Stockholm 12-14 November

V49 Skellefteå  3-5 December

Våren 2024

V6 Uddevalla Datum 6/2 – 8/2

V9 Gyttorp 27-29 Februari

V10  Lönsboda 5-7 mars

V12 Östersund 19-21 Mars

V15 Stockholm 9-11 April

V17 Skellefteå 23-25 April

V22 Stockholm 28-30 maj

Sprängteknik för Ovanjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.
Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

40 lektioner à 45 min, 19.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2024

Datum kommer

Hösten 2023

Sprängteknik för Underjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

40 lektioner à 45 min, 19.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2023

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Hösten 2023

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Sprängteknik för sprängarbetsledare – Kursbeskrivning

Kursen är primärt öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

40 lektioner à 45 min, 19.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2024

V21 Stockholm 20-24 Maj (Avslutning vid Lunch fredag 24:e)

Hösten 2024

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd – Kursbeskrivning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.
Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

16 lektioner à 45 min Pris från 2024-01-01 11.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Hösten 2024

V36 Karlstad 3 – 4 september

V40 Skellefteå 1-2 oktober

V43 Gyttorp 22-23 Oktober

V46  Stockholm 12-13 November

V49 Skellefteå  3-4 December

Våren 2024

V6 Uddevalla Datum 6/2 – 7/2

V9 Gyttorp Datum 27 – 28 Februari

V10 Lönsboda 5-6 mars

V12 Östersund 19-20 Mars

V15 Stockholm 9-10 April

V17 Skellefteå 23-24 Maj

V22 Stockholm 28-29 maj

Sprängkort klass B – Safe T-Cut – Kursbeskrivning

Grundkurs för sprängning med sprängklämman Safe­ T-­Cut och linsskarvar.
Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.

Kursen ger också kompetens för Föreståndare förvaring samt ADR 1.3.

Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

24 lektioner à 45 min, Pris från 2024-01-01 12.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Vi kan även erbjuda bland annat kurser för:
Lavinsprängning
Fisksprängning i forskningssyfte
Sprängning för kyrkogårdsvaktmästare
Seismisk provsprängning
Sprängning med krutpatroner (P2)
Andra sprängningar av mindre komplicerat slag
Omfattning och pris beroende på kurstyp. Kontakta Leif 072 – 231 69 26

Våren 2024

På beställning, kontakta Leif

Hösten 2024

– På beställning. Kontakta Leif.

Förnyelse av sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Safety-Cut – 16 lektioner à 45 min, Från 2023-09-01 12.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Förnyelse av andra typer av B-Kort kan även göras samtidigt som en A-Repetition. Då läser man samma som A-förnyare, men skriver sitt B-prov. Kontakta oss för mer information.

Våren 2024

– Även på beställning. Kontakta oss.

Hösten 2024

Borrkurs för bergborrning – Kursbeskrivning

Beskrivning kommer.

Våren 2024

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2024

– På beställning. Kontakta oss

Tillverkningsföreståndare för mobila enheter – Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.
Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
Riskbedömningar och förebyggande arbete.
Explosivämnen och tändämnes livslängd.
Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
Samförvaring, mängder, transporter m.m.

Pris 17.000kr

Våren 2024

  • V16 17-19 april, Skellefteå

Hösten 2024

  • V37 10 – 12 september Skellefteå

Anmälningsformulär – Klicka här