Våra kurser

Grundkurs i sprängteknik – Klass A – Kursbeskrivning

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)

Från 2021-01-01 14.900kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Vecka 4 Skellefteå 24 Jan- 28 jan

Vecka 6 Stockholm 7 Feb-11 Feb

Vecka 9 Lönsboda 28 Feb-4 Mars

Vecka 13 Östersund 28 Mars-1 April

Vecka 17 Skellefteå 25-April- 29 April

Vecka 19 Stockholm 9 Maj – 13 Maj

Hösten 2021

Vecka 43 Skellefteå 25 – 29  Oktober 2 platser kvar

Vecka 45 Uddevalla 8-12 November

Vecka 47 Stockholm 22-26 November

Vecka 49 Skellefteå 6-10 December Fullbokad

Förnyelse av sprängkort – Klass A – Kursbeskrivning

Sprängkortets giltighetstid är 5år och måste innan dess förnyas genom en förnyelsekurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.
För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

Från 2021-01-01 11.000kr

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Vecka 4 Skellefteå 25 Jan- 27 jan

Vecka 6 Stockholm 8 Feb-10 Feb

Vecka 9 Lönsboda 1Mars-3 Mars

Vecka 13 Östersund 29 Mars-31 Mars

Vecka 17 Skellefteå 26-April- 28 April

Vecka 19 Stockholm 10 Maj – 12 Maj

Hösten 2021

Vecka 43 Skellefteå 26 – 28  Oktober 2 Platser kvar

Vecka 45 Uddevalla 9-11 November

Vecka 47 Stockholm 23-25 November

Vecka 49 Skellefteå 7-9 December Fullbokad

Sprängteknik för Ovanjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.
Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

40 lektioner à 45 min, 15.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Till Hösten planeras vårens kurser

Hösten 2021

Sprängteknik för Underjordsarbeten – Kursbeskrivning

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

40 lektioner à 45 min, 15.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Hösten 2021

Inga planerade ordinarie kurstillfällen.
Meddela ändå oss om ni är intresserad.

Sprängteknik för sprängarbetsledare – Kursbeskrivning

Kursen är primärt öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

40 lektioner à 45 min, 15.000kr.
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Kommer snart

Hösten 2021

Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd – Kursbeskrivning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.
Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

16 lektioner à 45 min Från 2021-01-01 8.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Våren 2022

Vecka 4 Skellefteå 25 Jan- 26 jan

Vecka 6 Stockholm 8 Feb-9 Feb

Vecka 9 Lönsboda 1Mars-2 Mars

Vecka 14 Östersund 5 April-6 April

Vecka 17 Skellefteå 26-April- 27 April

Vecka 19 Stockholm 10 Maj – 11 Maj

Hösten 2021

Vecka 43 Skellefteå 26 – 27 Oktober

Vecka 45 Uddevalla 9-10November

Vecka 47 Stockholm 23-24 November

Vecka 49 Skellefteå 7-8  December Fullbokad

Sprängkort klass B – Safe T-Cut – Kursbeskrivning

Grundkurs för sprängning med sprängklämman Safe­ T-­Cut och linsskarvar.
Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.
Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

24 lektioner à 45 min, Från 2021-01-01 11.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Vi kan även erbjuda bland annat kurser för:
Lavinsprängning
Fisksprängning i forskningssyfte
Sprängning för kyrkogårdsvaktmästare
Seismisk provsprängning
Sprängning med krutpatroner (P2)
Andra sprängningar av mindre komplicerat slag
Omfattning och pris beroende på kurstyp. Kontakta Ulf 070-600 99 85

Våren 2022

-Till Hösten planeras vårens kurser

Hösten 2021

V 50 Lönsboda Grund 13-15 December

– Även på beställning. Kontakta oss.

Förnyelse av sprängkort – Klass B – Kursbeskrivning

Safe T-Cut – 16 lektioner à 45 min,Från 2021-01-01 8.000kr
I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Förnyelse av andra typer av B-Kort kan även göras samtidigt som en A-Repetition. Då läser man samma som A-förnyare, men skriver sitt B-prov. Kontakta oss för mer information.

Våren 2022

– Även på beställning. Kontakta oss.

Hösten 2021

– Inga planerade tillfällen, men man kan genomföra denna under en repetition av Sprängkort klass A.

– På beställning. Kontakta oss.

Borrkurs för bergborrning – Kursbeskrivning

Beskrivning kommer.

Våren 2022

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2021

– På beställning. Kontakta oss.

Tillverkningsföreståndare för mobila enheter – Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.
Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
Riskbedömningar och förebyggande arbete.
Explosivämnen och tändämnes livslängd.
Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
Samförvaring, mängder, transporter m.m.
Praktiska övningar.

Pris 16.000kr

Våren 2022

– På beställning. Kontakta oss.

Hösten 2021

På beställning. Kontakta oss.

Anmälningsformulär – Klicka här